Покана за Годишно Общо отчетно-изборно събрание

sabranie

 

 

П О К А Н А

за свикване на Годишно Общо отчетно-изборно събрание

на Сдружение „Пациенти с онкологични заболявания и приятели” – Габрово

 

Управителният съвет на Сдружение „Пациенти с онкологични заболявания и приятели” – Габрово свиква редовно Годишно Общо отчетно-изборно събрание на членовете на Сдружението на 15 февруари 2018 г., четвъртък, от 10,00 ч. в салона на Български Червен кръст – Габрово, ул. „Константин Иречек” № 3 при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Отчет на Управителния съвет за дейността на ПОЗП за 2017 г.

2. Отчет на Контролно-ревизионната комисия за 2017 г.

3. Избор на нов Управителен съвет поради изтичане мандата на стария.

4. Избор на Контролно-ревизионна комисия.

5. Приемане на Бюджет за 2018 г.

6. Приемане на План за дейността на ПОЗП през 2018 г.

7. Освобождаване на членове и приемане на нови.

8. Други.

 

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе на същия ден, един час по-късно, на същото място и при същия Дневен ред.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС: /п/

Минка Дучева

мартеница

Мартеници с нашите приятели

На 29 февруари 2017 г. отново ще гостуваме на нашите приятели от Дома за възрастни хора с физически увреждания в кв. Маркотея, Габрово. За поредна година заедно ще правим мартеници, ще развеселим сърцата си с любими песни, ще подсладим срещата ни с приготвени от нас сладки и соленки.

Всеки, който желае, може да се присъедини към нас, за да усмихнем деня на нашите приятели от дома и да им пожелаем топло и споделено посрещане на Баба Марта и пролетта!

Добавяме и снимки от срещата:

мартеници

мартеници

sabranie

Покана за годишно Общо събрание

П О К А Н А

за свикване на Общо събрание на Сдружение „Пациенти с онкологични заболявания и приятели” – Габрово

Управителният съвет на Сдружение „Пациенти с онкологични заболявания и приятели” – Габрово свиква редовно годишно Общо събрание на членовете на Сдружението на 16 февруари 2017 г., четвъртък, от 10,00 ч. в салона на Български Червен кръст – Габрово, ул. „Константин Иречек” № 3 при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Отчет на Управителния съвет за дейността на ПОЗП за 2016 г.
2. Финансов отчет за 2016 г.
3. Приемане на Бюджет за 2017 г.
4. Приемане на План за дейността на ПОЗП през 2017 г.
5. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе на същия ден, един час по-късно, на същото място и при същия Дневен ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС: Минка Дучева