мартеница

Мартеници с нашите приятели

На 29 февруари 2017 г. отново ще гостуваме на нашите приятели от Дома за възрастни хора с физически увреждания в кв. Маркотея, Габрово. За поредна година заедно ще правим мартеници, ще развеселим сърцата си с любими песни, ще подсладим срещата ни с приготвени от нас сладки и соленки.

Всеки, който желае, може да се присъедини към нас, за да усмихнем деня на нашите приятели от дома и да им пожелаем топло и споделено посрещане на Баба Марта и пролетта!

Добавяме и снимки от срещата:

мартеници

мартеници

Още четем :)

Още четем, но интересни текстове можете да ни изпращате и вие! 

sabranie

Покана за годишно Общо събрание

П О К А Н А

за свикване на Общо събрание на Сдружение „Пациенти с онкологични заболявания и приятели” – Габрово

Управителният съвет на Сдружение „Пациенти с онкологични заболявания и приятели” – Габрово свиква редовно годишно Общо събрание на членовете на Сдружението на 16 февруари 2017 г., четвъртък, от 10,00 ч. в салона на Български Червен кръст – Габрово, ул. „Константин Иречек” № 3 при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Отчет на Управителния съвет за дейността на ПОЗП за 2016 г.
2. Финансов отчет за 2016 г.
3. Приемане на Бюджет за 2017 г.
4. Приемане на План за дейността на ПОЗП през 2017 г.
5. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе на същия ден, един час по-късно, на същото място и при същия Дневен ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС: Минка Дучева

ptici

Честита Нова 2017 година!

Честита, благодатна и благословена да е за всички нас Новата година!

Да има споделена топлина в сърцата и душите ни,

да има искра за живот в очите ни,

да има слънце, обич, доброта в дните ни!

 

tuk sme

ТУК СМЕ!

Здравейте, приятели!

От новата година и ние сме с нова придобивка – имаме сайт!

Да, този, който е пред вас и който се надяваме да ни свързва вече по-бързо, по-лесно, по-информирано!

Пишете ни, търсете ни, споделяйте, за да сме максимално полезни!