мартеница

ЧЕСТИТА БАБА МАРТА, ПРИЯТЕЛИ!

Отново сме заедно – заедно с БЧК и дружество „Майчина грижа“ – и отново гостуваме на нашите приятели от Дома за възрастни хора с физически увреждания в кв. Маркотея, Габрово. 

Закичихме мартеничките, похапнахме сладки и сладки думи си казахме, повеселихме се с любими песни и стоплихме взаимно сърцата си.

Когато имаш приятели, дните са по-светли и изпълнени със смисъл! Дълъг живот и здраве на всички пожелаваме!

 

 

 

Покана за Годишно Общо отчетно-изборно събрание

sabranie

 

 

П О К А Н А

за свикване на Годишно Общо отчетно-изборно събрание

на Сдружение „Пациенти с онкологични заболявания и приятели” – Габрово

 

Управителният съвет на Сдружение „Пациенти с онкологични заболявания и приятели” – Габрово свиква редовно Годишно Общо отчетно-изборно събрание на членовете на Сдружението на 15 февруари 2018 г., четвъртък, от 10,00 ч. в салона на Български Червен кръст – Габрово, ул. „Константин Иречек” № 3 при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Отчет на Управителния съвет за дейността на ПОЗП за 2017 г.

2. Отчет на Контролно-ревизионната комисия за 2017 г.

3. Избор на нов Управителен съвет поради изтичане мандата на стария.

4. Избор на Контролно-ревизионна комисия.

5. Приемане на Бюджет за 2018 г.

6. Приемане на План за дейността на ПОЗП през 2018 г.

7. Освобождаване на членове и приемане на нови.

8. Други.

 

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе на същия ден, един час по-късно, на същото място и при същия Дневен ред.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС: /п/

Минка Дучева

С нашите приятели от Дома за възрастни в кв. Маркотея

Заедно с БЧК-Габрово и тази година гостувахме на нашите приятели от Дома за възрастни хора с физически увреждания в кв. Маркотея в Габрово.

В слънчевия вторник на 19 декември в сградата на Дома заедно си подарихме усмивки, песни, надежда и споделена радост за празниците. Певческата група на сдружението и акордеонистката Мария изпълниха песента „Тиха нощ, свята нощ“, а кулинарките от клуба почерпиха всички с домашно приготвени сладки и соленки.

Пожелахме си весели празници и здраве през новата година!

 

 

НОВОГОДИШНА РАБОТИЛНИЧКА В КЛУБА

Предвид изцяло дамския състав, тези дни клубът ни се превърна в работилничката на Баба Коледа 🙂 

С радост в сърцето и сръчност в ръцете направихме много картички, които предоставихме на Националната пациентска организация, за да бъдат наши посланици за празниците до различни личности и институции в страната и чужбина. С нашето пожелание за здраве, добруване и благополучие за всички!

Светли празници, приятели!

Тук можете да видите част от работния процес /кликнете върху снимката, за да я отворите в увеличен размер/: